Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/06/2021
25/06/2021
51/2021/TP/O/P
LB MINERALS SK
Tomášikova 35
Košice
36036455
642.53
Piesok šaštínsky
Miroslav Patsch