Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/06/2021
25/06/2021
54/2021/TP/O/P
ELTECHNIKA s.r.o.
Pobedim 234
Pobedim 91623
47602007
474.80
Profylaktický servis na VZT jednotkách.
Miroslav Patsch