Vyberte stranu
Typ dokumentu:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet faktúry:
Zverejnil:
Faktúra
12/07/2021
12/07/2021
6002102896
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
31320155
36.76 €
Provízie a poplatky
Oľga Pánisová