Dátum vytvorenia obj.:
20/07/2021
Dátum zverejnenia obj.:
27/07/2021
Číslo objednávky:
66/2021/TP/O/P
Dodávateľ:
MELIPA s.r.o.
Adresa:
J.Murgaša 702/28
IČO:
50259016
Suma €:
399.20 €
Predmet objednávky:
Rozvoz a zásyp zeminou výbeh pavilónu opíc.
Zverejnil: