Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
02/08/2021
Dátum zverejnenia faktúry:
03/08/2021
Variabilný symbol:
2211104634
Dodávateľ:
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Adresa:
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO:
00178454
Suma €:
16.8 €
Predmet faktúry:
Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel
Zverejnil: