Dátum vytvorenia obj.:
19/08/2021
Dátum zverejnenia obj.:
19/08/2021
Číslo objednávky:
7/2021/OIA/PM/P/O
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Adresa:
Štúrová 2
IČO:
33655308
Suma €:
1181.00 €
Predmet objednávky:
Modernizácia objektu ZC - vybavenie príslušných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
Zverejnil: