Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/08/2021
19/08/2021
7/2021/OIA/PM/P/O
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrová 2
Bojnice 972 01
33655308
1181.00
Modernizácia objektu ZC - vybavenie príslušných povolení v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
Viera Madajová