Dátum vytvorenia obj.:
28/08/2021
Dátum zverejnenia obj.:
09/09/2021
Číslo objednávky:
82/2021/TP/O/P
Dodávateľ:
Kolten, spol. s.r.o.
Adresa:
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO:
36347779
Suma €:
417.00 €
Predmet objednávky:
Oprava chladiaceho zariadenia na pavilóne opíc.
Zverejnil: