Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/01/2017
09/01/2017
1/2017/O/LF
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o,
Šafárikova 839/2
971 01 Prievidza
36330035
41.67
Školenie- RZD 2016
Tatiana Klopanová