Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/09/2021
10/09/2021
20/2021/EO/O
BOZPO, s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
16.60
Opakované oboznámenie na prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky
Tatiana Bahulová