Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/04/2017
26/04/2017
21/2017/TP/O/M
Fontána - Mária Krčová
Priemyselná 2, 971 01 Prievidza
Prievidza
33978671
97.50
Oprava čerpadla tlakovej stanice.
Štefan Mindek