21/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
19/04/2017
Dátum zverejnenia obj.:
26/04/2017
Číslo objednávky:
21/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Fontána - Mária Krčová
Adresa:
Priemyselná 2, 971 01 Prievidza
IČO:
33978671
Suma €:
97.50 €
Predmet objednávky:
Oprava čerpadla tlakovej stanice.
Zverejnil: