Dátum vytvorenia obj.:
08/09/2021
Dátum zverejnenia obj.:
22/09/2021
Číslo objednávky:
87/2021/TP/O/P
Dodávateľ:
Ľuboslav BUZNA
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
33612234
Suma €:
2968.40 €
Predmet objednávky:
Výmena plynových ohrievačov vo viváriu a na záchytnom centre.
Zverejnil: