Vyberte stranu
Typ dokumentu:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet faktúry:
Zverejnil:
Faktúra
26/01/2017
26/01/2017
2/2017
ENTO TERA ZACHAR Michal
Tolstého rad 9/2, 971 01 Prievidza
40422372
895.30 €
Kŕmne zvieratá
Oľga Pánisová