Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/04/2019
25/04/2019
22/2019/EO/O
Ing. Miroslav Hamáček
Vrbany 348
Diviacka Nová Ves
911017
416.67
znalecký posudok
Lenka Fábryová