Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
31/12/2019
21/01/2020
22/2019/omap
Makromont s.r.o.
Hornoulická 17
Bojnice
36696218
99.00
služby webhostingu
Andrea Klasova