22/2019/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
12/09/2019
Dátum zverejnenia obj.:
07/10/2019
Číslo objednávky:
22/2019/ZO/O
Dodávateľ:
Mirko Marseille
Adresa:
PO Box 20164
IČO:
81635546001
Suma €:
150 €
Predmet objednávky:
Seminár EAZA
Zverejnil: