Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/10/2021
04/11/2021
11/2021/TP/O/P
ARTTV v.o.s.
Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza
Prievidza
36297071
896.78
Elektroinštalačný materiál.
Štefan Mindek