Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/10/2021
02/11/2021
12/2021/OIA/PM/P/O
Ing. Ingrid Blahová
SNP 15/9
Jalovec
41852281
2300
Dokumentácia a technické riešenie preložky inžinierskych sietí (voda I. a II. etapa)
Viera Madajová