Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/11/2021
30/11/2021
15/2021/OIA/PM/P/O
TERMAT s.r.o.
Malonecpaslská 35
Prievidza 971 01
44547340
2930.00
Rekognoskácia terénu, dohľadanie a fyzické sprístupnenie rozvodov vody
Viera Madajová