23/2021/omap

Dátum vytvorenia obj.:
30/09/2021
Dátum zverejnenia obj.:
05/10/2021
Číslo objednávky:
23/2021/omap
Dodávateľ:
Dansta s.r.o.
Adresa:
Urmince 441
IČO:
50702122
Suma €:
2432.50 €
Predmet objednávky:
Kalendáre 2022
Zverejnil: