Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/12/2021
16/12/2021
126/2021/TP/O/P
MELIPA s.r.o.
J.Murgaša 702/28
Prievidza
50259016
960.00
Dovoz štrku na posyp ciest a úpravu komunikácii.
Miroslav Patsch