Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/12/2021
16/12/2021
128/2021/TP/O/P
Uhoľné sklady, a.s.
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
Prievidza
31560288
339.85
Stavebný materiál.
Miroslav Patsch