Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/12/2021
20/12/2021
132/2021/TP/O/P
Stredoslovenská distribučná
Pri Rajčianke 2927/8
Žilina
36442151
68.00
Odblombovanie a zablombovanie meračov.
Miroslav Patsch