Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/01/2022
27/01/2022
6/2022/TP/O/P
ARFA s.r.o.
Športová 38
Prievidza
44527454
2153.34
Umývanie osobných motorových vozidiel.
Miroslav Patsch