Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/02/2022
22/02/2022
15/2022/TP/O/P
Ladislav Vasko SKLONA
M.Hodžu 394/8
Prievidza
30431182
35.00
Dodávka a narezanie skla F-5mm na vivárium.
Miroslav Patsch