Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/02/2022
02/03/2022
17/2022/TP/O/P
WAMI s.r.o.
Necpalská 12
Prievidza
36335053
744.39
Spojovací materiál.
Miroslav Patsch