Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/02/2022
02/03/2022
18/2022/TP/O/P
MELIPA s.r.o.
J.Murgaša 702/28
Prievidza
50259016
670.00
Dovoz štrku na posyp ciest a úpravu komunikácii.
Miroslav Patsch