Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
03/03/2022
08/03/2022
21/2022/TP/O/P
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 30240/22
Prievidza
51078601
178.72
Zváračský materiál.
Miroslav Patsch