Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/07/2018
18/07/2018
24/2018/TP/O/M
FALAtrade s.r.o.
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
Prievidza
48133884
2097.18
Spojovací materiál CN20180002 vrátane dopravy
Pavel Trúchly