Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
23/03/2022
23/03/2022
3/2022/VZ/AD
Ing. Martin Moravčík
Rosina 628,
Rosina
48109533
960
Zdravotné rezy a obvodová redukcia javorov + inštalácia dynamických väzieb
Andrej Duchoň