Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
29/03/2022
29/03/2022
2/2022/OIA/PM/P/O
CeMS s.r.o.
Snežienková 1/A
Prievidza 971 01
35891823
1950.00
GAP analýza v zmysle požiadaviek ISO 9001
Viera Madajová