Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/03/2022
30/03/2022
3/2022/OIA/MM/P/O
KVANT spol., s.r.o.
FMKI UK Mlynská dolina
Bratislava 842 48
31398294
1042.93
Pomôcky na zber vzoriek
MichaelaMocnakova