Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
30/03/2022
01/04/2022
26/2022/TP/O/P
SUNOB Invest s.r.o.
Podjavorinskej 30
Nitra
45724521
361.90
Vodárenský materiál.
Miroslav Patsch