Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
09/06/2016
09/06/2016
24/2016/R/O/P
ISOLIT-BRAVO SLOVAKIA, spol.s.r.o.
Dolný Val 21/180
01067 Žilina
31605672
1503
Elektrický fúrik Motučko
Andrea Ághová