Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
02/05/2017
04/05/2017
24/2017/TP/O/M
Monet & Partner, s.r.o.
Stavbárov 21, Prievidza
Prievidza
36729183
1663.00
Výkop geologických sond, zhotovenie rigolu, vybágrovanie kompostoviska.
Štefan Mindek