24/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
02/05/2017
Dátum zverejnenia obj.:
04/05/2017
Číslo objednávky:
24/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Monet & Partner, s.r.o.
Adresa:
Stavbárov 21, Prievidza
IČO:
36729183
Suma €:
1663.00 €
Predmet objednávky:
Výkop geologických sond, zhotovenie rigolu, vybágrovanie kompostoviska.
Zverejnil: