Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/04/2022
12/04/2022
10/2022/EO/O
EDOS-SMART s.r.o
Tematínska 4
851 01 Bratislava
50288334
70
Školenie- Aktuálna problematika cestovných náhrad v roku 2022 s príkladmi z praxe v nadväznosti na iné predpisy
Tatiana Bahulová