ŠEVT a.s. – O9C/2016/R/O/zk

Dátum vytvorenia obj.:
18/08/2016
Dátum zverejnenia obj.:
18/08/2016
Číslo objednávky:
9C/2016/R/O/zk
Dodávateľ:
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Adresa:
Predajňa: Nábrežná 1913/5A
IČO:
31331131
Suma €:
4.96 €
Predmet objednávky:
Dodanie tovaru - baliaci papier
Zverejnil: