Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/08/2016
18/08/2016
9C/2016/R/O/zk
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Predajňa: Nábrežná 1913/5A
971 01 Prievidza
31331131
4.96
Dodanie tovaru - baliaci papier
Zuzana Kozáková