Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/04/2022
05/05/2022
31/2022/TP/O/P
Habala s.r.o.
Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza
Prievidza
36759953
478.95
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Miroslav Patsch