Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
28/04/2022
05/05/2022
34/2022/TP/O/P
UNIMAT spol.s.r.o.
J.I.Bajzu 11
Prievidza
30228042
104.29
Vodárenský materiál.
Miroslav Patsch