Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/08/2016
24/08/2016
29D/2016/R/O/zk
Matúš Haronik, Snežienková 10, 971 01 Prievidza
Prevádzka: Nábrežná 7, HM Tesco
971 01 Prievidza
41850131
3.25
Realizácia služby - kópia kľúča
Zuzana Kozáková