Haronik – O29D/20116/R/O/zk

Dátum vytvorenia obj.:
24/08/2016
Dátum zverejnenia obj.:
24/08/2016
Číslo objednávky:
29D/2016/R/O/zk
Dodávateľ:
Matúš Haronik, Snežienková 10, 971 01 Prievidza
Adresa:
Prevádzka: Nábrežná 7, HM Tesco
IČO:
41850131
Suma €:
3.25 €
Predmet objednávky:
Realizácia služby - kópia kľúča
Zverejnil: