Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
25/08/2016
25/08/2016
3F/2016/R/O/zk
AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
36396222
20.20
Dodanie tovaru - Toner
Zuzana Kozáková