25/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
18/07/2018
Dátum zverejnenia obj.:
23/07/2018
Číslo objednávky:
25/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
SW-T Zvolen
Adresa:
29.augusta č. 10, 960 01 Zvolen
IČO:
37056964
Suma €:
648.59 €
Predmet objednávky:
Partinax.
Zverejnil: