Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/07/2018
23/07/2018
25/2018/TP/O/M
SW-T Zvolen
29.augusta č. 10, 960 01 Zvolen
Zvolen
37056964
648.59
Partinax.
Pavel Trúchly