25/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
15/06/2018
Dátum zverejnenia obj.:
19/06/2018
Číslo objednávky:
25/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Unimat s. r. o.
Adresa:
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
IČO:
30228042
Suma €:
84 €
Predmet objednávky:
Kontrola a čistenie plynového kotla
Zverejnil: