Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
15/06/2018
19/06/2018
25/2018/TP/O/T
Unimat s. r. o.
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
Prievidza
30228042
84
Kontrola a čistenie plynového kotla
Pavel Trúchly