26/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
19/06/2018
Dátum zverejnenia obj.:
19/06/2018
Číslo objednávky:
26/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Ing. Ivan Leitmann
Adresa:
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
IČO:
42139759
Suma €:
395 €
Predmet objednávky:
Rozpočtovanie vonkajších inžinierskych objektov k stavebnému objektu SO 01
Zverejnil: