Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/06/2018
19/06/2018
26/2018/TP/O/T
Ing. Ivan Leitmann
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
Prievidza
42139759
395
Rozpočtovanie vonkajších inžinierskych objektov k stavebnému objektu SO 01
Pavel Trúchly