Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
12/09/2016
21/09/2016
26/2016/R/O/P
Ing.Ingrid Blahová
SNP 15/9
97231 Jalovec
41852281
1150
Služba: vypracovanie projektovej dokumentácie na "Objekt ubikácie zvierat a oplotenie výbehu v 3 alternatívach"
Andrea Ághová