Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/05/2017
24/05/2017
26/2017/TP/O/M
Daniel Kalinay - DoriSTAV
Šútovce 44, 972 01 Šútovce
479185578
2895.60
Výmena podlahovej krytiny - Vivárium.
Štefan Mindek