Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/07/2017
01/08/2017
26/2017/TP/O/T
REMO spol. s r.o.
Sama Chalupku 6, Handlová 972 51
Handlová
31592538
2890
Oprava a vystuženie oplotenia vzperami vo výbehu antilopa bongo
Pavel Trúchly