Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
22/09/2022
23/09/2022
23/2022/EO/O
BOZPO s.r.o
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza
36332151
20
Opakované školenie na prácu výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky
Tatiana Bahulová