Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
15/03/2017
Dátum zverejnenia faktúry:
15/03/2017
Variabilný symbol:
6820896014
Dodávateľ:
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa:
Horná 82//25, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
31595545
Suma €:
21.60 €
Predmet faktúry:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zverejnil: