27/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
24/07/2018
Dátum zverejnenia obj.:
31/07/2018
Číslo objednávky:
27/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Stober spol. s.r.o.
Adresa:
Nedožerská cesta 164, 971 01 Prievidza
IČO:
31362249
Suma €:
1349.87 €
Predmet objednávky:
Tovar podľa technickej špecifikácie č. 001.
Zverejnil: