Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/06/2018
20/06/2018
27/2018/TP/O/T
Unimat s. r. o.
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
Prievidza
30228042
844.99
Vodoinštalačný materiál podľa cenovej ponuky 1181000229
Pavel Trúchly